Lån og stipend

Lånekassa sine satsar for skuleåret 2016/17:
Som elev på folkehøgskule i 2016/17 vil du kunne få totalt kr 103.950,- Lån utgjer kr 62.370 og resten kr 41.580,- blir omgjort til stipend når du har fått godkjent fullført skuleår. Reisestipend, avhengig av kvar du bur i landet, kan max utgjer opptil kr 8.033 for 2 heimreiser der det blir trekt ein eigenandel på kr 2500-3000 for kvar reise. For fleire detaljar - sjekk Lånekassa og fellesportal for alle folkehøgskular.