Fellesfag

Fel­les­fa­ga er ein vik­tig arena for å møtast på tvers av linjene. Dette er fag alle ele­vane har i lag og som både utford­rar og engasjerer. Dan­ning er eit sen­tralt omgrep i folke­høg­skulen og hand­lar om men­nes­ke si utvikling av personen, evner, kul­tu­rell for­stå­ing, inn­sikt og moral.

Noko av det du får vere med på:

«Jul i Stallen»
Felles show, aktivitetar og julemarknad-prosjektarbeid. Heile Eid er invitert til vår familievennlege julemarknad. Inntektene blir delt mellom eit veldedig prosjekt og elevane. Les meir om Jul i Stallen.

Kor og dans
Vi jobbar med songar og dans til avslutninga.

Seminar
Vi leiger inn eksterne føredragshaldarar som tek opp viktige og interessante emne.  Nokre av dei du kan få med deg er ”Krigarhjarte”, Rockens historie og TV-Innsamlinga.

vollyball eid 2017.jpg

Aktivitetsdagar:

Stipendiataktivitetar
Stipendiatane er tidlegare elvar som jobbar som miljøarbeidarar. Frivillig tilbod utover kveldane og i helgane held dei på med aktivitetar som; leikar, spelkveldar, quiz, art, filmkveldar og mykje meir.

Juleverkstad
På tvers av linene kan ein velje mellom ei rekke førsjulsaktivitetar.

fellestur2.jpgLokale turar:
Overnattingstur med ”blikjentaktivitetar” til Stryn leirskule eller Geiranger som er med i UNESCO si verdsarvliste. Selje med besøk til øya Selja og klosteret som ligg der. Hoddevika med surfing på ei av dei 10 beste surfestadane i verda, yoga og tur i vakker natur. Ålesund ein spesiell by med tanke på arkitektur. Overnattingstur til Stigedalen med aking og andre aktivitetar i snø. Sosialt samspel. Bjørkedalen, Briksdalbreen, Allsakersetra og 101 fjell er andre vakre stader turen din kan gå til.

Andre felles aktivitetar:

Elevkveldar:
Ein kveld i månaden arrangerer elevane elevkveld der dei sjølve er ansvarlege for middag, dessert og underhaldning. Ofte vel ein eit tema for kvelden. Dømer på elevkveldar er kokkekamp, bryllaup og halloween.

morgensamling viking.jpgMorgonsamling:
Morgonsamlinga er eit fint møte med den nye dagen. Fire dagar i veka har vi morgonsamling i aulaen rett etter frukost. Her samlast vi for å høyre tankar, erfaringar, opplevingar, refleksjonar, opplesingar, sang, personlege møter og informasjon om alle mulige tema. Ein god start på dagen og ein sentral del av folkehøgskuletradisjonen. Både elevar og tilsette kan vere ansvarlige for morgonsamlingane.

Infotime:
Kvar måndag startar med infotime, der nokre av lærarane tek opp ulike tema med heile elevflokken samla. Det kan til dømes vere om miljø- og bærekraft,  bry seg om  og ta vare på kvarandre og seg sjølv eller emne som dreiar seg om ting her på skulen.

 

 

 

 
Opplev Nordfjord Sirkus i Sverige Danmark er populært Spania i vårsol og varme fellesdans.jpg innsamling.jpg IMG_5327.jpg