Økonomi og opptak

Her har du ei oversikt over kostnader og opptak på Fjordane Folkehøgskule.

Kostnader

Kostnaden for å gå eit år på Fjordane Folkehøgskule 2018/19 ligg på gjennomsnittet for alle folkehøgskular i Norge. Det er viktig å sjå på summen av alle kostnadane når du skal samanlikne Fjordane med andre folkehøgskular og her kjem vi godt ut. ...  Les mer   

Opptak

Fortløpande opptak etter 1. februar og fram til skulestart dersom det er ledig plass. Normalt vil ein få svar innan 1 veke. Noko lenger for søkjarar under 18 år. ...  Les mer   

Lån og stipend

Lånekassa sine satsar for skuleåret 2016/17: Som elev på folkehøgskule i 2016/17 vil du kunne få totalt kr 103.950,- Lån utgjer kr 62.370 og resten kr 41.580,- blir omgjort til stipend når du har fått godkjent fullført skuleår. ...  Les mer   

Vitnemål

Fråver utover 10% fører normalt til at eleven ikkje får godkjent skuleåret og med resultat at delar av lånet ikkje blir konvertert til stipend. I tillegg får ein ikkje 2 tilleggspoeng. ...  Les mer