Kostnader

Kva kostar det å gå på Fjordane folkehøgskule skuleåret 2018/2019?

Prisane under gjeld for dobbeltrom på internat med felles bad/wc.

Kostnad 2018 2019 Hest allround.png

Kostnad 2018 2019 Nysirkus.png

 

 

 

Kostnad 2018 2019 Vikingliv.png

 

 

 

 

Kostnad 2018 2019 Kunst.png

 

 

 

 

Kostnad 2018 2019 Livstilsendring.png

 

 

 

 

 

Kostnad 2018 2019 Bu og fritid.png

 

 

 

 

 

 

 

Årlig tillegg for:
Enkeltrom kr.3825,- (kr.425,- pr.mnd)

Spesialkost:
Skulen tilbyr vegetarkost utan tillegg i pris. Vegankost etter eige avtale. Dersom du må ha spesialkost pga sjukdom/allergi/anna som krev mykje tilrettelegging, må du rekne med å måtte betale ekstra for dette. Får du stønad til slik kost frå NAV har dei fleste norsk folkehøgskular ei ordning der du må betale 80% av denne stønaden til skulen så lenge du er elev hos oss.

Valfag:
Eventuelle kostnader til valfag kjem i tillegg. Kostnader på valfag vil variere, dei fleste utan ekstra kostnad. Andre valfag har kostnad grunna transport, leige av utstyr, materiale etc. Du får informasjon om pris før du bestemmer deg for kva valfag du vil vere med på.

Fellestur til Sri Lanka:
Vi planlegger ein fellestur i begynnelse av november til Sri Lanka. Dersom du ikkje vil til utlandet lager vi eit opplegg her i Norge. Disse 2 turane på hausten er frivillig og vi har eit undervisningsopplegg på skulen for dei elevane som ikkje reiser på ein av disse turane. Turen til Sri Lanka kostar ca. kr. 20.000.

Valutta endringer:
Vi må forbeholde oss rett til endringar på prisen på utenlandsoppholda om verdien av den norske krona fell vesentleg.

Betaling skulepengar:
Betaling av skulepengar for skuleåret 2018/-19 blir delt inn i 8 avdrag fom september tom april. Første avdrag har forfall 15. september 2018, og siste avdrag 15. april 2019. Det blir sendt ut faktura, fortrinnsvis via epost, rundt den 10. kvar månad.

Detaljert betalingsplan blir sendt ut til kvar enkelt saman med 2. informasjon i august, samt  som vedlegg til første fakturaen i september.