Lån og stipend

Lånekassa sine satsar for skuleåret 2018/19:
Som elev på folkehøgskule i 2018/19 vil du kunne få totalt kr 108.250,-. Lån utgjer kr 64.950 og resten kr 43.300,- blir omgjort til stipend når du har fått godkjent fullført skuleår. Du kan også søke om reisestipend, avhengig av kvar du bur i landet, det blir trekt ein eigenandel for kvar reise. For fleire detaljar - sjekk Lånekassa og fellesportal for alle folkehøgskular.