Sophus Lie senter

Sophus Lie - født på Nordfjordeid

"Marius Sophus Lie (født 17. desember 1842 på Nordfjordeid, død 18. februar 1899) var en norsk matematiker. Sammen med Niels Henrik Abel regnes Lie som den største matematikeren landet har fostret. Lie grunnla på egen hånd en ny matematisk disiplin, transformasjonsgruppeteorien. Denne disiplinen går i dag under navnet «teorien for Lie-grupper», og er i dag et viktig redskap for moderne fysikk. Lies algebra blir brukt til å klassifisere elementærpartikler, og i tillegg spiller den en viktig rolle innenfor kvantemekanikken. Lie var høyt ansett ute i Europa. I 1886 ble han utnevnt til professor ved matematisk institutt i Leipzig, og han arbeidet også i Berlin, Paris og i Göttingen. I sitt siste leveår ble han professor ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania". (Kjelde Wikipedia)
Med bakgrunn i dette har Fjordane Folkehøgskule, saman med Matematisk Institutt ved Universiteta i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, gått saman i eit samarbeid "Sofus Lie senter" som har som føremål å arrangerer internasjonale forskarkurs og sommarskular i matematikk med deltakarar fra heile verda. Undervisninga er på Fjordane Folkehøgskule på Nordfjordeid.

Sommaren 2016
June 13-17 2016        Stability conditions on triangulated categories and geometric applications

Kurset blei gjennomført med 35 deltakarar.


Sommaren 2015
June 01-04  2015       Workshop on Kernels, the biannual meeting of the kernelization community.

Kurset blei gjennomført med ca 60 deltakarar


June 14-20  2015       Lie Groups and pseudogroup actions: From classical to differential invariants.

Kurset blei gjennomført med ca 40 deltakarar


Tidlegare kurs på Sophus Lie Conference center

S
ommaren 2014.   

Temaet for årets sommarskule var "Toric degenerations and mirror symmetry". Kurset samla 80 studentar, matematikarar og professorar fra universitet rundt omkring i verda. Innslag i opphaldet var tur til Briksdalen og topptur til Trollenykjen ca 900 moh. Forelesarar var Dan Abramovich (Brown), Mark Gross (UCSD), Sam Payne (Yale), Bernd Siebert (Hamburg) og Tony Yue Yu (Paris)

 

Sommaren 2013.

Heile 3 kurs blei arrangert denne sommaren. Det første med tema "Nordic Spring School in Logic 2013" med ca 60 deltakarar, det andre med tema "Nonlinear Mathematical Physics: Twenty Years of JNMP" med 85 deltakarar og det siste med 35 deltakarar og tema "Summerschool in Algebraic Statistics". Her er bilde fra den største.


Sommaren 2012.

Årets kurs blei gjennomført med 45 matematikarar/studentar fra heile verda. Temaet var "Geometry of Moduli".

Sommaren 2011

Kurset gjekk fra 3.-12. juni samla nesten 100 deltakarar fra ulike matematiske miljø rundt omkring i verda. Temaet for kurset var " Algebra, Topology and Fjords".